Recipients of Bharat Ratna                                          

Govind Ballabh Pant
Govind Ballab Panth 
Kashav Karve
Bidhan Chandra Roy
Purushottam Das Tandon
Rajendra Prasad
Lal Bahadur Shastri
Keshav Karve  Bidhan Chandra Roy  Purushottam Das Tandon  Rajendra
Prasad
 
   Zakir Hussain Pandurang V Kane  Lal Bahadur Shastri 
Indira Gandhi
K Kamraj
Abdul Ghaffar Khan
MG Ramachandran
Indira Gandhi  VV Giri  K Kamaraj  Mother Teresa  Vinoba
Bhave
 
Abdul Gaffar Khan  MG Rama Chandran 
BR Ambedkar
Rajiv Gandhi
Sardar Patel
Maulana Azad
JRD Tata
BR Ambedkar  Nelson Mandela  Rajiv Gandhi  Sardar V Patel  Moraiji Desai    Maulana Azad  JRD Tata 
Satyajit Ray
Gulzari Lal Nanda
Jaiprakash Narayan
Satyajit Ray  Gulzari Lal Nanda  Aruna Asaf Ali APJ Abdul Kalam     MS Subba
 Lakshmi
C Subramaniam Jayprakash Narayan 
Amartya Sen Gopinath Borodoli Pt Ravishankar Lata Mangeshkar Bismilla Khan
Amartya Sen Gopinath Borodoli Pt Ravishankar Lata Mangeshkar Bismilla Khan