Recipients of Param Vir Chakra                   

 

  Joginder Singh    Shaitan Singh Abdul Hamid AB Tarapore Albert Ekka
Arun Khetarpal       Hoshiar
     Singh
Manoj Kumar Pandey Yogendra Singh Yadav